[1]
Γοσποδίνη, Άσπα και Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής), ‘Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 3, σσ. 114–139, Νοεμβρίου 2003.