Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν Μ.-Ν. και Κακλαμάνη Σ. (2021) ‘Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 186–213. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.867.