Ζαφείρης Κ. Ν. (2021) ‘Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 156–185. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866.