Παππάς Β., Σαρδελιάνος Δ. και Κοτζίνος Δ. (2021) ‘Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 6–28. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.860.