Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά (2020) ‘Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (30), σσ. 6–44. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.51.