Χιόνης, Διονύσιος και Εξάρχου, Τρύφων (2016) ‘Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (26), σσ. 150–176. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430.