Σταμπουλής Γ. και Νάκου Π. (2016) ‘Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (25), σσ. 105–123. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.383.