Ζαμάνη, Αλεξάνδρα, Λαλένης, Κωνσταντίνος, Παπουτσόγλου, Γιώργος και Οικονόμου, Δημήτρης (2016) ‘Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (25), σσ. 20–51. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380.