Αγγελάκης Α. και Γεωργαντάς Η. (2015) ‘Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (22), σσ. 29–68. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362.