Ανδρικοπούλου Ε., Κακδέρη Χ., Καυκαλάς Γ. και Τασοπούλου Α. (2015) ‘Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (20), σσ. 4–31. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340.