Σκάγιαννης Π. (Παντελής) και Καπαρός Γ. (2013) ‘Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (18), σσ. 12–65. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.264.