Τοπάλογλου Λ. και Πετράκος Γ. (2009) ‘Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (12), σσ. 32–53. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.187.