Πετράκος, Γιώργος (2007) ‘Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), σσ. 190–207. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.184.