Γουργιώτης Α., Σαραντάκου Ε., Στεφανή Φ. και Χαϊνταρλής Μ. (2022) ‘Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), σσ. 42–72. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1597.