Γουργιώτης Α., Κυβέλου-Χιωτίνη Σ. και Λαϊνάς Ι. (2022) ‘Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), σσ. 79–125. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1256.