Κομνηνού Ε., Γουργιώτης Α. και Σαπουνάκης Α. (2021) ‘Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 82–115. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1061 (ημερομηνία πρόσβασης: 11 Αύγουστος 2022).