Βεζυριαννίδου Σ. και Λαλένης Κ. (2021) ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 36–63. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1059 (ημερομηνία πρόσβασης: 11 Αύγουστος 2022).