Βεζυριαννίδου Σ. και Λαλένης Κ. (2021) ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 36–63. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.1059.