Σκάγιαννης Π. (2021) ‘Εισαγωγή’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 4–9. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1057 (ημερομηνία πρόσβασης: 17 Αύγουστος 2022).