Κοτζαμάνης Βύρων, Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, και Κακλαμάνη Σταματίνα. 2021. ‘Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):186-213. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.867.