Ζαφείρης Κωνσταντίνος Ν. 2021. ‘Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):156-85. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866.