Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαμάνη Σταματίνα, και Καρκάνης Δημήτρης. 2021. ‘Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):83-112. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.863.