Παππάς Βασίλης, Σαρδελιάνος Δημήτρης, και Κοτζίνος Δημήτρης. 2021. ‘Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):6-28. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.860.