Κοτζαμάνης Βύρων, και Ντυκέν Μαρί-Νοέλ. 2021. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):4-5. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.859.