Πολύζος Σεραφείμ. 2019. ‘Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 28 (Φεβρουάριος):14-39. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.442.