Μιμής Άγγελος, και Στάμου Μαριάνθη. 2018. ‘Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 27 (Σεπτέμβριος):4-20. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433.