Σταμπουλής Γεώργιος, και Νάκου Παναγιώτα. 2016. ‘Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 25 (Ιούλιος):105-23. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.383.