Παπαγεωργίου Μαριλένα. 2016. ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23 (Φεβρουάριος):41-63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.367.