Αγγελάκης Αντώνιος, και Γεωργαντάς Ηλίας. 2015. ‘Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 22 (Δεκέμβριος):29-68. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362.