Σαράτσης Γιάννης, και Πολύζος Σεραφείμ. 2015. ‘Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 21 (Σεπτέμβριος):82-106. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.358.