Περάκης Κωνσταντίνος. 2011. ‘Ανίχνευση και πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης στο νομό Μαγνησίας με την εφαρμογή της μεθόδου Markov και των κυτταρικών αυτόματων σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 16 (Νοέμβριος):124-41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2011.253.