Τοπάλογλου Λευτέρης, και Πετράκος Γιώργος. 2009. ‘Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 12 (Μάιος):32-53. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.187.