Πετράκος Γιώργος. 2007. ‘Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11 (Νοέμβριος):190-207. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.184.