Σταμπουλής Γεώργιος. 2007. ‘Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11 (Νοέμβριος):168-89. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.183.