Πετράκος Γιώργος. 2023. ‘Καινοτόμες Online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 37 (Ιούνιος):124-61. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1827.