Μέλισσας Δημήτριος. 2023. ‘Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38 (Νοέμβριος):11-28. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1685.