Τζούμας Βασίλειος, και Μιμής Άγγελος. 2022. ‘Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34 (Ιανουάριος):147-80. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1259.