Ανδρικοπούλου Ελένη. 2004. ‘Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 4 (Μάιος):188-93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.120.