Ψυχάρης, Ιωάννης. 2004. ‘Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 4 (Μάιος):56-79. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.112.