Βεζυριαννίδου Σουλτάνα, και Λαλένης Κωνσταντίνος. 2021. ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):36-63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.1059.