Βεζυριαννίδου Σουλτάνα, και Λαλένης Κωνσταντίνος. 2021. ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):36-63. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1059.