Σκάγιαννης Παντολέων. 2021. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):4-9. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1057.