Γοσποδίνη, Άσπα, και Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής). 2003. ‘Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 3 (Νοέμβριος):114-39. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.100.