Τριανταφυλλόπουλος Ν.; Γιαννιού Ά. Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 36, p. 63–85, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/981. Acesso em: 29 μαΐου. 2024.