Κοτζαμάνης Β.; Ντυκέν Μ.-Ν.; Κακλαμάνη Σ. Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 186–213, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.867. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/867. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.