Ζαφείρης Κ. Ν. Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 156–185, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/866. Acesso em: 24 μαΐου. 2022.