Ρόντος Κ.; Ναγόπουλος Ν.; Πανάγος Ν.; Συρμαλή Μ.-Ε. Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 133–155, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/865. Acesso em: 5 ιουνίου. 2023.