Τραγάκη Α. Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 113–132, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.864. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/864. Acesso em: 29 μαΐου. 2023.