Αναστασίου Ε.; Ντυκέν Μ.-Ν. Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 29–58, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.861. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/861. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.