Παππάς Β.; Σαρδελιάνος Δ.; Κοτζίνος Δ. Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 6–28, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.860. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/860. Acesso em: 24 μαΐου. 2022.