Κοτζαμάνης Β.; Ντυκέν Μ.-Ν. Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 4–5, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.859. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/859. Acesso em: 24 μαΐου. 2022.