Ασπρογέρακας Ε. Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα . Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 34, p. 181–211, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.853. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/853. Acesso em: 2 δεκεμβρίου. 2023.